Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

- t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922)

 

Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Gołuchowie jest Gmina Gołuchów mająca swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów.

 

Cel zbierania danych osobowych:

  • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

  • jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

  • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

 

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli w oparciu o art. 32 w/w ustawy.

 

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych, których rejestr zgodnie z art. 36a ust.2 pkt.2 wspomnianej na wstępie ustawy prowadzony jest w postaci papierowej. Rejestr jest dostępny do wglądu u Administratora Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie Urzędu Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Marcinkowski
Ilość wyświetleń: 664
17 maja 2017 14:23 Tomasz Marcinkowski - Zmiana treści zakładki.
17 maja 2017 14:22 Tomasz Marcinkowski - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany