Nieodpłatna pomoc prawna

Pleszew, dnia 01 lipca 2020 roku

 

 

K O M U N I K A T

W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE PLESZEWSKIM

 

Szanowni Państwo

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym kraju z dniem 18 marca 2020 roku do odwołania:

  1. zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
    i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych
    w Pleszewie, Czerminie, Choczu, Dobrzycy, Gizałkach i Gołuchowie,
  2. wprowadza się system udzielania porad prawnych przez telefon wraz
    z możliwością wykorzystania innych środków porozumiewania się
    na odległość (e-mail).

 

W celu umówienia porady prosimy o kontakt

pod numerem telefonu: (62) 7-429-652

czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny beneficjent nie jest zobowiązany do składania pisemnych oświadczeń wymaganych przepisami prawa.

 

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm. ) zakres nieodpłatnej pomocy prawnej od 16 maja br. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Traci moc komunikat o zawieszeniu punktów porad prawnych w Powiecie Pleszewskim z dnia 25 maja 2020 roku.

  Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Pleszewskiego

 

Maciej Wasielewski

-//-

Starosta Pleszewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2015 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Marcinkowski
Ilość wyświetleń: 6120
03 listopada 2020 09:30 (Tomasz Marcinkowski) - Zmiana treści zakładki.
03 lipca 2020 08:21 (Tomasz Marcinkowski) - Zmiana treści zakładki.
28 maja 2020 14:15 (Tomasz Marcinkowski) - Zmiana treści zakładki.