Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
153/2019 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych oraz usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania upraw szklarniowych, zlokalizowanych na działce 559/2 w m. Kuchary, gm. Gołuchów
RG-OŚ.6220.2.1.2019
152/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Lotniczej"
RG-P.6721.2.27.2016
151/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
część miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Mickiewicza i ulicy Reymonta oraz w rejonie ulicy Jarmickiego
RG-P.6721.4.1.2018
150/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
część miejscowości Macew, w rejonie drogi krajowej nr 12
RG-P.6721.3.1.2018
149/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
część miejscowości Popówek, w rejonie ulicy Przemysłowej
RG-P.6721.2.1.2018
148/2018 Inne dokumenty zawiadomienie
zmiana nazwy przedsięwzięcia - przedsięwzięcie pn. „Budowa rozlewiska w leśnictwie Gołuchów” zmienia nazwę na „Budowa zastawki piętrzącej na rowie w leśnictwie Gołuchów
RG-OŚ.6220.5.4.2018
147/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Lotniczej”
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Lotniczej”
RG-P.6721.2.21.2016
146/2018 Wnioski o wydanie decyzji Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie rozlewiska w leśnictwie Gołuchów”.
Budowie rozlewiska w leśnictwie Gołuchów”.
RG-OŚ.6220.5.3.2018
145/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Lotniczej”
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Lotniczej”
RG-P.6721.2.16.2016
144/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Jana Pawła II i ulicy Leśnej.
RG-P.6721.1.3.2018
Zatrzymaj banner przewijany