Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
148/2018 Inne dokumenty zawiadomienie
zmiana nazwy przedsięwzięcia - przedsięwzięcie pn. „Budowa rozlewiska w leśnictwie Gołuchów” zmienia nazwę na „Budowa zastawki piętrzącej na rowie w leśnictwie Gołuchów
RG-OŚ.6220.5.4.2018
147/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Lotniczej”
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Lotniczej”
RG-P.6721.2.21.2016
146/2018 Wnioski o wydanie decyzji Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie rozlewiska w leśnictwie Gołuchów”.
Budowie rozlewiska w leśnictwie Gołuchów”.
RG-OŚ.6220.5.3.2018
145/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Lotniczej”
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Lotniczej”
RG-P.6721.2.16.2016
144/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Jana Pawła II i ulicy Leśnej.
RG-P.6721.1.3.2018
143/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Wierzbowej
RG-P.6721.2.3.2017
142/2018 Innne wnioski Zawiadomienie o wycofaniu wniosku
zawiadomienie wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku przerobu i konfekcjonowania nasion wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 117/8 obręb ewidencyjny Kuchary.
RG-OŚ.6220.2.4.2018
141/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
nie dotyczy
140/2018 Wnioski o wydanie decyzji Rozbudowie zakładu produkcyjno-magazynowego o halę produkcyjno-magazynową
Rozbudowie zakładu produkcyjno-magazynowego o halę produkcyjno-magazynową na działkach nr 49/2, 48/2, 51/9, 525/2 obręb 0009 Kuchary
RG-OŚ.6220.3.2018
139/2018 Wnioski o wydanie decyzji wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa budynku przerobu i konfekcjonowania nasion wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 117/8 obręb ewidencyjny Kuchary.
RG.OŚ.6220.2.2018
Zatrzymaj banner przewijany