Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
13/2012 Polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popówek (obręb Macew), w części dotyczącej obszaru obejmującego teren w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 oraz drogi powiatowej nr 4327 P
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popówek (obręb Macew), w części dotyczącej obszaru obejmującego teren w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 oraz drogi powiatowej nr 4327 P
2011/D/0004
12/2012 Projekty polityk, strategii, planów lub programów projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów w części dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 26 MN i 25 MN dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 828/3, 828/4, 828/6, 828/9, 828/12 i 828/13 obręb Gołuchów
projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów w części dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 26 MN i 25 MN dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 828/3, 828/4, 828/6, 828/9, 828/12 i 828/13 obręb Gołuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2011/C/0005
11/2012 Projekty polityk, strategii, planów lub programów projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś, w części dotyczącej działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 645, 644/2 (obręb Kościelna Wieś)
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś, w części dotyczącej działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 645, 644/2 (obręb Kościelna Wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2011/C/0004
10/2012 Projekty polityk, strategii, planów lub programów projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popówek (obręb Macew), w części dotyczącej obszaru obejmującego teren w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 oraz drogi powiatowej nr 4327P"
projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popówek (obręb Macew), w części dotyczącej obszaru obejmującego teren w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 oraz drogi powiatowej nr 4327P" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2011/C/0003
9/2012 Polityki, strategie, plany lub programy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 978/4 położonej w Kościelnej Wsi gm. Gołuchów
projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 978/4 położonej w Kościelnej Wsi gm. Gołuchów w części dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem MN 1.3. dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 978/101, 978/115, 978/143, 978/117, 978/118, symbolem MN 4.3. dla działki oznaczonej w ewidecji gruntów nr 978/68, symbolem KD 2.4 dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 978/69
2011/C/0001
8/2012 Polityki, strategie, plany lub programy Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów
kierunek polityki przestrzennej gminy
2/2011
7/2012 Polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki w miejscowości Gołuchów, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 172 (obręb Gołuchów)
Zmiana przeznaczenia działki nr 172 (obręb Gołuchów)
1/2011
6/2012 Projekty polityk, strategii, planów lub programów projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki w miejscowości Gołuchów
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki w miejscowości Gołuchów oznaczonej w ewidencji gruntów nr 172 (obręb Gołuchów)
2010/C/0001
5/2012 Projekty polityk, strategii, planów lub programów zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów
zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wynikającym z rozpatrzenia uwag
2010/C/0002
4/2012 Polityki, strategie, plany lub programy Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin - członków Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - aktualizacja na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020
gospodarka odpadami
2009/C/0002
Zatrzymaj banner przewijany