Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
17/2012 Postanowienia postanowienie o obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie Zakładu Grupy Producentów Owoców i Warzyw „FAMILY – FARM” Sp. z o.o. na działce nr 153/10 w miejscowości Czerminek
RG-OŚ.6220.4.2012
16/2012 Postanowienia postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 120 DJP na działce nr 626/6 w miejscowości Kościelna Wieś.
budowie kurnika o obsadzie 120 DJP na działce nr 626/6 w miejscowości Kościelna Wieś.
RG-OŚ.6220.1.2012
15/2012 Projekty polityk, strategii, planów lub programów projekt "Mjscowego planu zagpspodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czerminek" Gm. Gołuchów
projekt "Mjscowego planu zagpspodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czerminek" Gm. Gołuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2011/C/0002-2
14/2012 Polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – działek o numerach ewidencyjnych 978/101, 978/115, 978/143, 978/117, 978/118, 978/68, 978/69 w Kościelnej Wsi gmina Gołuchów
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – działek o numerach ewidencyjnych 978/101, 978/115, 978/143, 978/117, 978/118, 978/68, 978/69 w Kościelnej Wsi gmina Gołuchów
2011/D/0003
13/2012 Polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popówek (obręb Macew), w części dotyczącej obszaru obejmującego teren w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 oraz drogi powiatowej nr 4327 P
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popówek (obręb Macew), w części dotyczącej obszaru obejmującego teren w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 oraz drogi powiatowej nr 4327 P
2011/D/0004
12/2012 Projekty polityk, strategii, planów lub programów projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów w części dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 26 MN i 25 MN dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 828/3, 828/4, 828/6, 828/9, 828/12 i 828/13 obręb Gołuchów
projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów w części dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 26 MN i 25 MN dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 828/3, 828/4, 828/6, 828/9, 828/12 i 828/13 obręb Gołuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2011/C/0005
11/2012 Projekty polityk, strategii, planów lub programów projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś, w części dotyczącej działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 645, 644/2 (obręb Kościelna Wieś)
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś, w części dotyczącej działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 645, 644/2 (obręb Kościelna Wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2011/C/0004
10/2012 Projekty polityk, strategii, planów lub programów projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popówek (obręb Macew), w części dotyczącej obszaru obejmującego teren w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 oraz drogi powiatowej nr 4327P"
projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popówek (obręb Macew), w części dotyczącej obszaru obejmującego teren w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 oraz drogi powiatowej nr 4327P" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2011/C/0003
9/2012 Polityki, strategie, plany lub programy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 978/4 położonej w Kościelnej Wsi gm. Gołuchów
projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 978/4 położonej w Kościelnej Wsi gm. Gołuchów w części dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem MN 1.3. dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 978/101, 978/115, 978/143, 978/117, 978/118, symbolem MN 4.3. dla działki oznaczonej w ewidecji gruntów nr 978/68, symbolem KD 2.4 dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 978/69
2011/C/0001
8/2012 Polityki, strategie, plany lub programy Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów
kierunek polityki przestrzennej gminy
2/2011
Zatrzymaj banner przewijany