Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
138/2018 Wnioski o wydanie decyzji wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie zakładu WOOD PAK Sp. z o.o.”
RG-OŚ.6220.1.3.2018
137/2018 Prognozy oddziaływania na środowisko Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcie: „Przetwarzanie odpadów stłuczki szklanej”
RG- OŚ.6220.5.9.2017
136/2017 Postanowienia Postanowienie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie istniejącej stacji paliw” w miejscowości Gołuchów na działce oznaczonych nr 431/84 obręb Gołuchów
RG-OŚ.6220.8.4.2017
135/2017 Wnioski o wydanie decyzji "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa istniejącej Stacji Paliw"
RG-OŚ.6220.8.3.2017
134/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie (zwiększenie mocy produkcyjnej) zakładu wytopu tłuszczów zwierzęcych spożywczych” na działce nr 410/5 obręb Jedlec w miejscowości Jedlec, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.4.6.2017
133/2017 Postanowienia Postanowienie dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przedsięwzięcie polegające na przetwarzaniu odpadów stłuczki szklanej w miejscowości Gołuchów na działkach oznaczonych nr 431/113, 431/115 i 431/118 obręb Gołuchów obręb, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.5.6.2017
132/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowań.
Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu studni głębinowej nr VI na ujęciu wody Tursko B” na działce nr 125 obręb Jedlec w miejscowości Jedlec, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.6.6.2017
131/2017 Postanowienia Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przetwarzanie odpadów stłuczki szklanej w miejscowości Gołuchów na działkach oznaczonych nr 431/113, 431/115 i 431/118 obręb Gołuchów, gmina Gołuchów
RG-OŚ.6220.5.5.2017
130/2017 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Rozbudowa i przebudowa (zwiększenie mocy produkcyjnej) zakładu wytopu tłuszczów zwierzęcych spożywczych” w miejscowości Jedlec na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 410/5, obręb Jedlec, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.4.4.2017
129/2017 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody Tursko B – studnia nr VI w miejscowości Jedlec na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 125, obręb Jedlec, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.6.4.2017
Zatrzymaj banner przewijany