Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
141/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
nie dotyczy
140/2018 Wnioski o wydanie decyzji Rozbudowie zakładu produkcyjno-magazynowego o halę produkcyjno-magazynową
Rozbudowie zakładu produkcyjno-magazynowego o halę produkcyjno-magazynową na działkach nr 49/2, 48/2, 51/9, 525/2 obręb 0009 Kuchary
RG-OŚ.6220.3.2018
139/2018 Wnioski o wydanie decyzji wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa budynku przerobu i konfekcjonowania nasion wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 117/8 obręb ewidencyjny Kuchary.
RG.OŚ.6220.2.2018
138/2018 Wnioski o wydanie decyzji wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie zakładu WOOD PAK Sp. z o.o.”
RG-OŚ.6220.1.3.2018
137/2018 Prognozy oddziaływania na środowisko Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcie: „Przetwarzanie odpadów stłuczki szklanej”
RG- OŚ.6220.5.9.2017
136/2017 Postanowienia Postanowienie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie istniejącej stacji paliw” w miejscowości Gołuchów na działce oznaczonych nr 431/84 obręb Gołuchów
RG-OŚ.6220.8.4.2017
135/2017 Wnioski o wydanie decyzji "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa istniejącej Stacji Paliw"
RG-OŚ.6220.8.3.2017
134/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie (zwiększenie mocy produkcyjnej) zakładu wytopu tłuszczów zwierzęcych spożywczych” na działce nr 410/5 obręb Jedlec w miejscowości Jedlec, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.4.6.2017
133/2017 Postanowienia Postanowienie dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przedsięwzięcie polegające na przetwarzaniu odpadów stłuczki szklanej w miejscowości Gołuchów na działkach oznaczonych nr 431/113, 431/115 i 431/118 obręb Gołuchów obręb, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.5.6.2017
132/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowań.
Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu studni głębinowej nr VI na ujęciu wody Tursko B” na działce nr 125 obręb Jedlec w miejscowości Jedlec, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.6.6.2017
Zatrzymaj banner przewijany