Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
131/2017 Postanowienia Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przetwarzanie odpadów stłuczki szklanej w miejscowości Gołuchów na działkach oznaczonych nr 431/113, 431/115 i 431/118 obręb Gołuchów, gmina Gołuchów
RG-OŚ.6220.5.5.2017
130/2017 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Rozbudowa i przebudowa (zwiększenie mocy produkcyjnej) zakładu wytopu tłuszczów zwierzęcych spożywczych” w miejscowości Jedlec na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 410/5, obręb Jedlec, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.4.4.2017
129/2017 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody Tursko B – studnia nr VI w miejscowości Jedlec na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 125, obręb Jedlec, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.6.4.2017
128/2017 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Jana Pawła II i ulicy Leśnej.
RG-P.6721.1.3.2017
127/2017 Prognozy oddziaływania na środowisko Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa fermy drobiu na działce o nr ewidencyjnym nr 2 obręb Cieśle, gmina Gołuchów.
RG- OŚ.6220.7.4.2017
126/2017 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa fermy drobiu na działce oznaczonej nr ewid. nr. 2 obręb Cieśle, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.7.3.2017
125/2017 Polityki, strategie, plany lub programy Uchwalenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej, Długiej oraz ulicy Poznańskiej.
Uchwalenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej, Długiej oraz ulicy Poznańskiej.
RG-P.6721.3.22.2015
124/2017 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody Tursko B – studnia nr VI w miejscowości Jedlec na działce o numerze ewidencyjnym 125 obręb ewidencyjny Jedlec.
RG-OŚ.6220.6.3.2017
123/2017 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przetwarzanie odpadów stłuczki szklanej na działkach o numerach ewidencyjnych 431/113, 431/115 i 431/118 obręb ewidencyjny Gołuchów.
RG-OŚ.6220.5.3.2017
122/2017 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa i przebudowa (zwiększenie mocy produkcyjnych) zakładu wytopu tłuszczów zwierzęcych spożywczych na działce oznaczonej nr 410/5 obręb Jedlec, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.4.3.2017
Zatrzymaj banner przewijany