Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
111/2017 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Lotniczej.
RG-P.6721.2.3.2016
110/2017 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej, Długiej oraz ulicy Poznańskiej.
RG-P.6721.3.15.2015
109/2017 Decyzje Umorzenie w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa budynku gospodarczo-garażowego z częścią inwentarską na działce oznaczonej nr 191 w miejscowości Kuchary.
RG-OŚ.6220.13.6.2017
108/2017 Decyzje Umorzenie w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa budynku chlewni na działce oznaczonej nr 316/4 i 316/5 w miejscowości Jedlec.
RG-OŚ.6220.1.4.2017
107/2017 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Ponowne wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuchary w rejonie drogi krajowej nr 12”.
RG-P.6721.2.21.2015
105/2017 Decyzje Umorzenie w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa i rozbudowa budynku tuczarni na działce oznaczonej n r 98 w miejscowości Jedlec.
RG-OŚ.6220.10.4.2016
104/2017 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa suszarni warzyw z przygotowaniem oraz obróbką po suszeniu na działce oznaczonej nr 42/1 i 42/2 obręb Jedlec.
RG-OŚ.6220.2.3.2017
103/2017 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa budynku chlewni na działce oznaczonej nr 316/4 i 316/5 obręb Jedlec w miejscowości Jedlec.
RG-OŚ.6220.1.3.2017
102/2017 Decyzje Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budynek chlewni na terenie położonym w miejscowości Jedlec działka nr 316/4 i 316/5 obręb Jedlec.
RG-OŚ.6220.12.5.2016
101/2017 Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dotycząca projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025 ”
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dotycząca projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025 ”
RG-OŚ.621.1.4. 2016
Zatrzymaj banner przewijany