Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
83/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zbieranie, magazynowanie i transport odpadów innych niż niebezpieczne w pomieszczeniu magazynowym o powierzchni 40 m2 na terenie działki oznaczonej nr ewid. 429/2 obręb Gołuchów.
RG-OŚ.6220.5.6.2016
82/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś na działce ozn. nr 980 na odcinku ul. Szwedzkiej - droga krajowa nr 12.
RB 7624/05/4/09
81/2016 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś na działce ozn. nr 980 na odcinku ul. Szwedzkiej - droga krajowa nr 12.
RB 7624/05/3/09
80/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wszczęcie postępowania.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś na działce ozn. nr 980 na odcinku ul. Szwedzkiej - droga krajowa nr 12.
RB 7624/05/09
79/2016 Postanowienia Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa warsztatu mechaniki pojazdowej na działce 390/2 w miejscowości Macew.
RB 7624/04/3/09
78/2016 Postanowienia Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa warsztatu mechaniki pojazdowej na działce 390/2 w miejscowości Macew.
RB 7624/04/2/09
77/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wszczęcie postępowania.
Budowa warsztatu mechaniki pojazdowej na działce 390/2 w miejscowości Macew.
RB 7624/04/09
76/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa zakładu obróbki drewna - tartak na wydzielonej części działki nr 37 w miejscowości Jedlec gmina Gołuchów.
RB 7624/03/3/09
75/2016 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa zakładu obróbki drewna - tartak na wydzielonej części działki nr 37 w miejscowości Jedlec gmina Gołuchów.
RB 7624/03/2/09
74/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wszczęcie postępowania.
Budowa zakładu obróbki drewna - tartak na wydzielonej części działki nr 37 w miejscowości Jedlec gmina Gołuchów.
RB 7624/03/09
Zatrzymaj banner przewijany