Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
90/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa i rozbudowa budynku tuczarni na działce nr 98 obręb Jedlec.
RG-OŚ.6220.10.3.2016
89/2016 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Projekt „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Gorgolewskiego, ulicy Czartoryskich oraz ulicy Polnej”
RG-P.6721.1.11.2016
88/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o zmianie decyzji nr RG-OŚ.6220.10.5.2014 z dnia 08.09.2014 zmienionej dnia 18.03.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury na działce nr 49/2, obręb 009 Kuchary.
RG-OŚ.6220.10.12.2014
87/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chłodni składowej (mroźni) wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 410/6 w miejscowości Jedlec.
RG-OŚ.6220.6.9.2016
86/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury na terenie działki oznaczonej nr ewid. 49/1 i 48/2 w miejscowości Kuchary.
RG-OŚ.6220.7.6.2016
85/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie.
Zmiana modelu turbiny wiatrowej oznaczonej jako EW 01 Parku Wiatrowego „Krzywosądów” gmina Gołuchów z modelu Nordex N100 na model ENERCON E-82.
RG-OS.6220.3.21.2016
84/2016 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa chłodni składowej (mroźni) wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 410/6 w miejscowości Jedlec.
RG-OŚ.6220.6.7.2016
83/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zbieranie, magazynowanie i transport odpadów innych niż niebezpieczne w pomieszczeniu magazynowym o powierzchni 40 m2 na terenie działki oznaczonej nr ewid. 429/2 obręb Gołuchów.
RG-OŚ.6220.5.6.2016
82/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś na działce ozn. nr 980 na odcinku ul. Szwedzkiej - droga krajowa nr 12.
RB 7624/05/4/09
81/2016 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś na działce ozn. nr 980 na odcinku ul. Szwedzkiej - droga krajowa nr 12.
RB 7624/05/3/09
Zatrzymaj banner przewijany