Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
72/2016 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Rozbudowa na rondo skrzyżowania drogi krajowej nr 12 w miejscowości Gołuchów od km 253 + 124 do km 253 + 500.
RB 7624/02/2/09
71/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wszczęcie postępowania.
Rozbudowa na rondo skrzyżowania drogi krajowej nr 12 w miejscowości Gołuchów od km 253 + 124 do km 253 + 500
RB 7624/02/09
70/2016 Decyzje Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa zespołu szklarniowego z kotłownią, kominem, pracownią oraz częścią socjalno - mieszkalną na działkach ozn. nr 115, 116 w miejscowości Kuchary.
RB 7624/21/3/08/09
69/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wszczęcie postępowania.
Budowa zespołu szklarniowego z kotłownią, kominem, pracownią oraz częścią socjalno - mieszkalną na działkach ozn. nr 115, 116 w miejscowości Kuchary.
RB 7624/21/08
68/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew, na działkach nr 394/2, 424, 432 obręb Macew.
RB 7624/20/4/08
67/2016 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew, na działkach nr 394/2, 424, 432 obręb Macew.
RB 7624/20/2/08
66/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wszczęcie postępowania.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew, na działkach nr 394/2, 424, 432 obręb Macew.
RB 7624/20/08
65/2016 Decyzje Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Doposażenie warsztatu kotlarskiego w maszynę - prasa wykrawająca - MOTORUM 2558, na działce nr 504 obręb Tursko.
RB 7624/18/3/08
64/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Doposażenie warsztatu kotlarskiego w maszynę - prasa wykrawająca - MOTORUM 2558, na działce nr 504 obręb Tursko.
RB 7624/18/2/08
63/2016 Postanowienia Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Budowa hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury na działce nr 49/2 i 48/2 w miejscowości Kuchary.
RG-OŚ.6220.7.4.2016
Zatrzymaj banner przewijany