Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
70/2016 Decyzje Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa zespołu szklarniowego z kotłownią, kominem, pracownią oraz częścią socjalno - mieszkalną na działkach ozn. nr 115, 116 w miejscowości Kuchary.
RB 7624/21/3/08/09
69/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wszczęcie postępowania.
Budowa zespołu szklarniowego z kotłownią, kominem, pracownią oraz częścią socjalno - mieszkalną na działkach ozn. nr 115, 116 w miejscowości Kuchary.
RB 7624/21/08
68/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew, na działkach nr 394/2, 424, 432 obręb Macew.
RB 7624/20/4/08
67/2016 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew, na działkach nr 394/2, 424, 432 obręb Macew.
RB 7624/20/2/08
66/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wszczęcie postępowania.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew, na działkach nr 394/2, 424, 432 obręb Macew.
RB 7624/20/08
65/2016 Decyzje Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Doposażenie warsztatu kotlarskiego w maszynę - prasa wykrawająca - MOTORUM 2558, na działce nr 504 obręb Tursko.
RB 7624/18/3/08
64/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Doposażenie warsztatu kotlarskiego w maszynę - prasa wykrawająca - MOTORUM 2558, na działce nr 504 obręb Tursko.
RB 7624/18/2/08
63/2016 Postanowienia Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Budowa hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury na działce nr 49/2 i 48/2 w miejscowości Kuchary.
RG-OŚ.6220.7.4.2016
62/2016 Postanowienia Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zbieranie, magazynowanie i transport odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki oznaczonej nr ewid. 429/2 obręb Gołuchów.
RG-OŚ.6220.5.4.2016
61/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Budowa zbiornika małej retencji – stawu ziemnego o powierzchni ok. 6500 m2 położonego na dz. nr 38 obręb Kucharki i dz. nr 123 obręb Szkudła.
RG-OŚ.6220.8.3.2016
Zatrzymaj banner przewijany