Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
63/2016 Postanowienia Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Budowa hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury na działce nr 49/2 i 48/2 w miejscowości Kuchary.
RG-OŚ.6220.7.4.2016
62/2016 Postanowienia Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zbieranie, magazynowanie i transport odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki oznaczonej nr ewid. 429/2 obręb Gołuchów.
RG-OŚ.6220.5.4.2016
61/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Budowa zbiornika małej retencji – stawu ziemnego o powierzchni ok. 6500 m2 położonego na dz. nr 38 obręb Kucharki i dz. nr 123 obręb Szkudła.
RG-OŚ.6220.8.3.2016
60/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Budowa hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury na działce oznaczonej numerem 49/2 i 48/2 w miejscowości Kuchary.
RG-OŚ.6220.7.3.2016
59/2016 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Obwieszczenie.
Rozpoczęcie procedury oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa elektrowni wiatrowej EW01 w parku wiatrowym składającym się z 10 turbin w miejscowości Krzywosądów”.
RG-OŚ.6220.3.14.2015
58/2016 Decyzje Decyzja.
Budowa parkingów i garaży, planowanych na terenie projektowanego osiedla Panorama Park II, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Kościelna Wieś.
RG-OŚ.6220.4.7.2016
57/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie.
Zmiana modelu turbiny wiatrowej oznaczonej jako EW 01 Parku Wiatrowego „Krzywosądów” gmina Gołuchów z modelu Nordex N100 na model ENERCON E-82.
RG-OŚ.6220.3.10.2016
56/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Budowa chłodni składowej(mroźni)wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce oznaczonej numerem 410/6 w miejscowości Jedlec.
RG-OŚ.6220.6.4.2016
55/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach w sprawie.
Budowa parkingów i garaży, planowanych na terenie projektowanego osiedla Panorama Park II, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Kościelna Wieś.
RG-OŚ.6220.4.5.2016
54/2016 Postanowienia Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Budowa parkingów i garaży, planowanych na terenie projektowanego osiedla Panorama Park II, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Kościelna Wieś.
RG-OŚ.6220.4.4.2016
Zatrzymaj banner przewijany