Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
57/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie.
Zmiana modelu turbiny wiatrowej oznaczonej jako EW 01 Parku Wiatrowego „Krzywosądów” gmina Gołuchów z modelu Nordex N100 na model ENERCON E-82.
RG-OŚ.6220.3.10.2016
56/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Budowa chłodni składowej(mroźni)wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce oznaczonej numerem 410/6 w miejscowości Jedlec.
RG-OŚ.6220.6.4.2016
55/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach w sprawie.
Budowa parkingów i garaży, planowanych na terenie projektowanego osiedla Panorama Park II, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Kościelna Wieś.
RG-OŚ.6220.4.5.2016
54/2016 Postanowienia Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Budowa parkingów i garaży, planowanych na terenie projektowanego osiedla Panorama Park II, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Kościelna Wieś.
RG-OŚ.6220.4.4.2016
53/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zbieranie, magazynowanie i transport odpadów innych niż niebezpieczne.
Zbieranie, magazynowanie i transport odpadów innych niż niebezpieczne, na działce oznaczonej numerem 429/2 w miejscowości Gołuchów, obręb Gołuchów.
RG-OŚ.6220.5.3.2016
52/2016 Polityki, strategie, plany lub programy Uchwalenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów.
Uchwalenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów w rejonie ulicy Kwiatowej, w rejonie ulicy Ogrodowej, trzech terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej Gołuchów-Kucharki nr 4345P oraz terenu w rejonie ulicy Leśnej.
RG-P.6721.2.38.2012
51/2016 Polityki, strategie, plany lub programy Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Gorgolewskiego, ulicy Czartoryskich oraz ulicy Polnej.
RG-P.6721.1.2.2016
50/2016 Projekty polityk, strategii, planów lub programów przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej, Długiej oraz ulicy Poznańskiej
RG-P.6721.3.3.2016
49/2016 Polityki, strategie, plany lub programy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Krzywosądowie wzdłuż drogi krajowej nr 11 Gmina Gołuchów
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Krzywosądowie wzdłuż drogi krajowej nr 11 Gmina Gołuchów.
RG-P.6721.1.33.2012
48/2016 Polityki, strategie, plany lub programy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Ogrodowej, Długiej, Granicznej, Lotniczej, Łęgowej, Zgodnej, Górnej, Wierzbowej, Witosa oraz ulicy Poznańskiej
RG-P.6721.6.38.2010
Zatrzymaj banner przewijany