Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
67/2016 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew, na działkach nr 394/2, 424, 432 obręb Macew.
RB 7624/20/2/08
66/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wszczęcie postępowania.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew, na działkach nr 394/2, 424, 432 obręb Macew.
RB 7624/20/08
65/2016 Decyzje Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Doposażenie warsztatu kotlarskiego w maszynę - prasa wykrawająca - MOTORUM 2558, na działce nr 504 obręb Tursko.
RB 7624/18/3/08
64/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Doposażenie warsztatu kotlarskiego w maszynę - prasa wykrawająca - MOTORUM 2558, na działce nr 504 obręb Tursko.
RB 7624/18/2/08
63/2016 Postanowienia Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Budowa hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury na działce nr 49/2 i 48/2 w miejscowości Kuchary.
RG-OŚ.6220.7.4.2016
62/2016 Postanowienia Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zbieranie, magazynowanie i transport odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki oznaczonej nr ewid. 429/2 obręb Gołuchów.
RG-OŚ.6220.5.4.2016
61/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Budowa zbiornika małej retencji – stawu ziemnego o powierzchni ok. 6500 m2 położonego na dz. nr 38 obręb Kucharki i dz. nr 123 obręb Szkudła.
RG-OŚ.6220.8.3.2016
60/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Budowa hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury na działce oznaczonej numerem 49/2 i 48/2 w miejscowości Kuchary.
RG-OŚ.6220.7.3.2016
59/2016 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Obwieszczenie.
Rozpoczęcie procedury oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa elektrowni wiatrowej EW01 w parku wiatrowym składającym się z 10 turbin w miejscowości Krzywosądów”.
RG-OŚ.6220.3.14.2015
58/2016 Decyzje Decyzja.
Budowa parkingów i garaży, planowanych na terenie projektowanego osiedla Panorama Park II, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Kościelna Wieś.
RG-OŚ.6220.4.7.2016
Zatrzymaj banner przewijany