Stanowiska

Wójt

Zastępca wójta

Sekretarz gminy

Skarbnik gminy

Kierownik referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami

Kierownik referatu inwestycji

Informatyk

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich

Stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej

Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i kadrowych

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpodami komunalnymi i obsługi interesanta

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

Stanowisko pracy ds. podatków

Stanowisko pracy ds. księgowości i płac

Stanowisko pracy ds. podatków

Stanowisko pracy ds. utrzymania infrastruktury komunalnej

Strażnik Gminny

Stanowisko pracy ds. pożytku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i sportu

Stanowisko pracy ds. obsługi interesanta

Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i zarządzania kryzysowego

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska

Stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy

Pełnomocnik Wójta Gminy Gołuchów ds. Profilaktyki i Uzależnień

Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej

Stanowisko pracy ds. księgowości

Pomoc administracyjna

Pomoc administracyjna

Stanowisko pracy ds. księgowości

Stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Pomoc administracyjna

Pomoc administracyjna

Stanowisko pracy Młodszy referent ds. księgowości podatkowej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2012 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Marcinkowski
Ilość wyświetleń: 14348
29 lipca 2020 11:08 (Tomasz Marcinkowski) - Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy Młodszy referent ds. księgowości podatkowej.
29 lipca 2020 11:05 (Tomasz Marcinkowski) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej.
06 listopada 2018 14:42 (Tomasz Marcinkowski) - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.