Ogłoszenia i obwieszczenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz części nieruchomości położonych na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Informacja Kierownik Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu działając z upoważnienia Wójta Gminy Gołuchów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołuchowie przy ul. Lipowej 1 został zamieszczony wykaz części nieruchomości położonych na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu przeznaczonych do oddania...

Otwarty Konkurs Ofert nr 4 w 2012 roku

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dotyczący zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pominięciem Przedszkola w Kościelnej Wsi, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gołuchowie. Termin składania ofert upływa dnia 18 grudnia 2012 r. godz. 15.00

Zatrzymaj banner przewijany