Ogłoszenia i obwieszczenia (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

II Otwarty Konkurs Ofert na rok 2014

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert dotyczący zadania w obszarze: 1. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. a) Prowadzenie sekcji nauki gry na instrumentach muzycznych. 2. Wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. a) Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego...

I Otwarty Konkurs Ofert na rok 2014

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dotyczący zadania w obszarze: Pomocy społecznej.