Ogłoszenia i obwieszczenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I Otwarty Konkurs Ofert dotyczący realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 rok.

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gołuchów na 2017 rok. Termin składania ofert upływa dnia 28 grudnia 2017r. do godz. 15.30.