Ogłoszenia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gołuchów w 2019 roku.

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gołuchów na 2019 rok. Termin składania ofert upływa dnia 27 grudnia 2018. do godz. 15:00.

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2018 roku.

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 27 listopada 2018 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres e-mail ngo@goluchow.pl