Ogłoszenia i obwieszczenia (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2014

Wójt Gminy Gołuchów informuje o rozpoczęciu prac nad opracowanie „Programu Współpracy Gminy Gołuchów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”. W związku z powyższym zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa...

Zatrzymaj banner przewijany