Ogłoszenia i obwieszczenia (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Gołuchów informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących „Programu współpracy Gminy Gołuchów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”. W związku z powyższym zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których...

Zatrzymaj banner przewijany