Ogłoszenia i obwieszczenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku.

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 22 listopada 2017 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów.

Konsultacje w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Gołuchów informuje o rozpoczęciu prac nad opracowanie „Programu Współpracy Gminy Gołuchów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. W związku z powyższym zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa...

Zatrzymaj banner przewijany