Ogłoszenia i obwieszczenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku.

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 30 sierpnia 2017 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów.

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku.

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 30 czerwca 2017 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów.

Zatrzymaj banner przewijany