Ogłoszenia i obwieszczenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2018 roku.

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 19 października 2018 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres e-mail ngo@goluchow.pl

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2018 roku.

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 28 września 2018 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres e-mail ngo@goluchow.pl

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2018 roku.

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 27 września 2018 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres e-mail ngo@goluchow.pl

Konsultacje w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wójt Gminy Gołuchów informuje o rozpoczęciu prac nad opracowaniem „Programu Współpracy Gminy Gołuchów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. W związku z powyższym zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa...

Zatrzymaj banner przewijany