Ogłoszenia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I Otwarty Konkurs Ofert dotyczący realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 rok.

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gołuchów na 2017 rok. Termin składania ofert upływa dnia 28 grudnia 2017r. do godz. 15.30.

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku.

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 22 listopada 2017 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów.

Zatrzymaj banner przewijany