Ogłoszenia i obwieszczenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 roku.

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 8 lipca 2016 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów.

Zatrzymaj banner przewijany