Ogłoszenia i obwieszczenia (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie dotyczące wykazu części nieruchomości położonych na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Kierownik Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu działając z upoważnienia Wójta Gminy Gołuchów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołuchowie przy ul. Lipowej 1 został zamieszczony wykaz części nieruchomości położonych na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu przeznaczonych do oddania w dzierżawę...

Zatrzymaj banner przewijany