Ogłoszenia i obwieszczenia (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty Konkurs Ofert 1_2013

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dotyczący zadań w obszarze: 1. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2. Wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa dnia 27 lutego 2013...

Zatrzymaj banner przewijany