Ogłoszenia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku.

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 29 maja 2017 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów.

II Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego

Gmina Gołuchów informuje, że w związku z II ogłoszeniem o sprzedaży samochodu pożarniczego JELCZ/STAR 005 M do tutejszego Urzędu wpłynęły 3 oferty. Żaden z Oferentów nie zaproponował ceny wyższej od ceny wywoławczej. W związku z powyższym postępowanie w sprawie sprzedaży nie zostało rozstrzygnięte.

Zatrzymaj banner przewijany