Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651)  - Urząd Gminy Gołuchów uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie jednego z dwóch warunków:

 • Założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP,

 

 Załóż konto 

 

 • Wypełnienie udostępnionego formularza oraz podpisanie go posiadanym certyfikatem kwalifikowanym w formacie Xades-Bes wydanym przez dowolnego polskiego wystawcę.

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP!

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (7:30-15:30) do sekretariatu Urządu Gminy mieszczącego się przy ul. Lipowej 1 w Gołuchowie na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru!

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

 

 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPGó
 • PDF
 • ZIP

 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Przejdź do: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2012 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Marcinkowski
Ilość wyświetleń: 3352
03 lipca 2012 11:03 Tomasz Marcinkowski - Zmiana treści zakładki.
03 lipca 2012 10:49 Tomasz Marcinkowski - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany